W jakich przypadkach nie uznać odbioru nieruchomości od dewelopera?

Odbiór techniczny lokalu od dewelopera to jeden z najważniejszych momentów podczas zakupu mieszkania bądź domu. Nabywca zyskuje wówczas możliwość weryfikacji stanu gotowego lokum w kontekście jego zgodności z postanowieniami umowy, jak również aktualnie obowiązującymi normami budowlanymi. To, co zobaczymy, nie zawsze pokrywa się jednak z pierwotnymi ustaleniami. W takich przypadkach często rodzi się pytanie, czy według prawa możemy nie uznać odbioru nieruchomości od dewelopera? A jeśli tak – jakie warunki muszą zostać spełnione?

Kiedy odstąpienie od odbioru nieruchomości jest możliwe?

Bywają sytuacje, gdy nabywca nie powinien wyrazić zgody na odbiór nieruchomości. Do takich okoliczności zalicza się wykrycie istotnych wad lokalu, których deweloper nie jest w stanie usunąć, np. brak okna, balkonu czy mniejsza ilość pomieszczeń niż przewidziano to w założeniach. Analogicznie możemy odmówić wyrażenia zgody na odbiór, jeśli stwierdziliśmy, że np. wadliwie wykonany strop grozi zawaleniem albo instalacja elektryczna została zamontowana w nieprawidłowy sposób – słowem wtedy, gdy lokal może zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Należy wówczas sporządzić dodatkowy protokół, w którym zostaną udokumentowane wady oraz przyczyny odmowy odbioru.

Jak postępować w razie zauważenia wad nieruchomości?

Tego typu problemy nie zdarzają się jednak często. Dodatkowo w razie stwierdzenia usterek deweloper ma ustawowo 14 dni na odniesienie się do nich i 30 dni na naprawę uznanych wad. Po ich usunięciu odbywa się tzw. drugi odbiór mieszkania, podczas którego dochodzi do kontroli statusu usterek z pierwszego odbioru. Jeśli jednak chcecie Państwo uniknąć zbędnego stresu przy odbiorze technicznym nieruchomości, gorąco zachęcamy do zainteresowania się bliźniakami zlokalizowanymi w Głoskowie. Współpraca z naszą firmą daje gwarancję, że wykończenie wymarzonego domu będzie nie tylko zgodne z projektem inwestycji, ale i najwyższej jakości.